Kontigo Cares m-health lösning TripleA går in i kommersiell fas efter cirka 18 månaders utveckling. Produkten registrerades den 1 oktober 2015 hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt. De första enheterna av TripleA har nått vårdgivare på den svenska marknaden. 

TripleA är en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform. Nykterhet under och efter behandling är nyckeln till all lyckad vård. Genom att dagligen och kontinuerligt kontrollera nykterhet och deltagande i terapeutisk verksamhet kan återfall förebyggas och motivera till bibehållen nykterhet. TripleA erbjuder vårdgivare nya möjligheter att ge effektiv och kvalitativ vård. Även vid högriskkonsumtion och beroendeutredningar är TripleA ett bra redskap för att tidigt upptäcka ett riskbeteende och därmed förhindra ett missbruk.