Kontigo Care har lanserat en ny webbplats som är omarbetad med ny design och funktionalitet för att kunna kommunicera bolagets verksamhet, produkter och utveckling gentemot samtliga intressegrupper.

Utöver ny design har fokus lagts på att utveckla en användarvänlig och lättnavigerad webbplats. Målsättningen har varit att på ett överskådligt och informativt sätt presentera verksamheten och bolagets produkter.  

”Idag har vi nöjet att välkomna besökare till vår nya webbplats för att få en bra överblick av Kontigo Care. Det är en viktig kanal och utöver att spegla Kontigo Cares identitet ska webbplatsen vara ett verktyg för vårdgivare, produktanvändare, potentiella kunder, analytiker, investerare, journalister och leverantörer att på ett lätt sätt lära känna oss bättre”, kommenterar Henrik Nordlindh, VD för Kontigo Care. 

Välkommen att besöka den nya webbplatsen på www.kontigocare.com . 

Styrelsen för Kontigo Care AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter. 

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com