Kontigo Care AB (publ) meddelar idag mer information om de två framgångsrika studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog- och läkemedelsberoende med hjälp av mobiltelefonkamera

De kliniska studierna är en del av utvecklingen av den digitala lösningen Previct© Drugs, en mobiltelefonbaserad applikation för att detektera drognykterhet och som möjliggör digitala drogtester som kan utföras med en vanlig mobiltelefon av lite nyare modell.

De två studierna genomfördes på universitetssjukhuset i Leiden i Nederländerna och i Uppsala. I Leiden testades beroendeframkallande substanser från fyra olika drogtyper på en grupp friska frivilliga. I Uppsala, genomfördes studien på frivilliga individer inom regionens sprutbytesprogram och fokuserade på handhavande.

Professor Albert Dahan på Universitetssjukhuset i Leiden, ett av Europas ledande universitetssjukhus inom drogområdet, sammanfattar:

”Resultaten från studien är unika och visar att det är möjligt att i labbmiljö detektera de fyra stora drogfamiljerna, opiater, benzodiazepiner, amfetamin och cannabis med hjälp av självadministrerade drogtest”.

Pelle Lörelius, verksamhetschef sprutbytesmottagningen, Region Uppsala, säger:

”Vi har lyckats utföra användbarhetstestning av Previct, med den absolut svåraste patientgruppen, dvs patienter från sprutbytesprogrammet. Jag tycker det är väldigt värdefullt att man väljer att fokusera på de patienter som har de allra största utmaningarna och som befinner sig i långvariga beroendesjukdomar och där stigmat gör att man inte tror att de vill eller kan delta i studier, det här bevisar motsatsen”,

Kontigo Cares forskningschef Markku Hämäläinen kommenterar:  

”Studierna har överträffat förväntningarna och vi har nu god statistisk evidens på att vi kan detektera alla de viktigaste drogfamiljerna i labbmiljö. Detta har varit en förutsättning för att lyckas med den mycket utmanande uppgiften att skapa ett drogtest och en app som fungerar i både i hemmiljö och för mer utmanande patientgrupper. Vår strategi med att under kontrollerade förhållanden mäta hur drogen varierar i blodet och hur det påverkar ögonen har gett unika data för att bygga högkvalitativa AI-modeller för drogdetektion. Samtidigt har tre patentansökningar lämnats in för att söka skydd för våra innovationer.

Kontigo Cares egenutvecklade programvara som använts i studierna kommer nu att genomgå ytterligare utveckling i skenet av studiernas resultat för att därefter integreras i vår befintliga eHälsoplattform Previct®. Utöver appen som finns för IOS och för Android kommer även vårdgivarportalens webbportal utvecklas för att monitorera såväl alkohol- som drognykterhet tillsammans med all data om mående och andra av klienten egenrapporterade parametrar.

E-Hälsoplattformen Previct© används redan i svensk och finsk beroendevård. 167 av Sveriges 290 kommuner använder Previct som förstärkt digitalt stöd i öppenvården vid vård av alkoholberoende. Därutöver av privata aktörer inom svensk och finsk beroendevård. Att addera möjligheten till drogmonitorering gör att tillämpningen kommer breddas. Andelen klienter med blandberoende har successivt vuxit under de senaste åren.

Ulrika Giers, VD för Kontigo Care säger:

”Vi har idag avtal med över 60% av den kommunala öppenvården som dagligen utrycker behovet av drogtest och som varit med oss i den här utvecklingsresan. Previct Drugs gör att vi fått ett nytt intresse från privata aktörer så som tex Ljung och Sjöberg, som bedriver vård och kontrollverksamhet mot företagsvärlden.

Nu kan tidplanen för den fortsatta produktutvecklingen fastställas och vi kommer att slutföra planeringen för marknadsintroduktion av en första version av Previct© Drugs under 2024”.

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB