Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har tecknat ett ramavtal för leverans av Kontigo Cares eHälsolösning Previct® Alcohol (tidigare TripleA) med Avonova Hälsa AB avseende Avonova Hälsas samtliga enheter och samarbetspartners. Avonova Hälsa erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till den offentliga sektorn, företag, organisationer och privatpersoner.   ”Vi […]

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har tecknat ett ramavtal för leverans av Kontigo Cares eHälsolösning Previct® Alcohol (tidigare TripleA) med Avonova Hälsa AB avseende Avonova Hälsas samtliga enheter och samarbetspartners. Avonova Hälsa erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till den offentliga sektorn, företag, organisationer och privatpersoner.  

”Vi är glada över samarbetet med Avonova Hälsa, som innebär att vi stärker vår etablering i företagshälsan”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care. ”Företagshälsan är ett segment som tillsammans med den framgångsrika direktförsäljning som vi idag bedriver gentemot de svenska kommunerna, är strategiskt viktig för vår fortsatta expansion”, fortsätter Henrik Nordlindh. ”Previct Alcohol passar väl in i tjänsteutbudet hos en modern hälsokoncern som vill dra nytta av den senaste tidens betydande utveckling inom eHälsa. Svenska arbetsgivare har ett långtgående rehabiliteringsansvar för alkoholmissbruk hos sina anställda och Kontigo Care har de moderna lösningar som möjliggör en vårdkvalitet som tidigare inte var möjlig. Det är med stor tillförsikt vi ser fram emot en spännande fortsättning på 2017”, avslutar Henrik Nordlindh.    

Ramavtalet mellan parterna innefattar inget kvantifierat ordervärde men Avonova Hälsas samtliga enheter på 120 orter i landet kan nu avropa Previct® från Kontigo Care, varpå Kontigo Care ansvarar för leverans och support av Previct® Alcohol. Avonova Hälsas kundkrets omfattar ca 12 000 företag och kommuner med totalt ca 850 000 anställda. 

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80,    e-post: ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.