Kontigo Care och Feelgood Företagshälsovård AB har tecknat ramavtal för leverans av Kontigo Cares produkt TripleA. Feelgood Företagshälsovårds kundkrets omfattar ca 10 000 företag med över 500 000 anställda.

Feelgood Företagshälsovård är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Företaget har ca 500 anställda och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet.

”Samarbetet med TripleA ger våra kunder en helt ny möjlighet att erbjuda sina anställda med missbruksproblem en bättre vård. Vi tror att detta kan vara en viktig pusselbit för oss inom detta område och att den ökade flexibiliteten kan vara av nytta både till kunder och medarbetare”, säger Michael McKeogh, chefsläkare för Feelgood AB.

”Vi är oerhört glada över samarbetet, som innebär att vi etablerar oss i ett segment som är strategiskt viktigt för vår expansion. Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för missbruk hos sina anställda och här kommer kombinationen Feelgood Företagshälsovård och TripleA att spela en stor roll”, säger Daniel Benitez, VD på Kontigo Care, i en kommentar.

Avtalet innebär att formerna för användandet av TripleA inom Feelgood Företagshälsovård är klara och att samtliga 60 enheter och 60 samarbetspartners inom organisationen nu kan börja beställa produkter från Kontigo Care. Avtalet specificerar inget kvantifierat ordervärde men Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade rörelseintäkter för bolaget.