Kontigo Care och Korpberget behandlingscenter har tecknat ett samarbetsavtal där Korpberget kommer använda Kontigo Cares produkter i sin behandling. 

Korpberget kommer att använda Kontigo Cares produkt TripleA i sin behandling av alkoholister. Till en början kommer det tillämpas på patienter under permission och utslussning.

-Korpberget eftersträvar kontinuerligt att ligga i framkant när det gäller framgångsrika behandlingsmetoder. Samarbetet med Kontigo Care kan hjälpa oss vidareutveckla vår verksamhet ytterligare en nivå och befästa vår position i vårdkedjan, säger Jan-Olov Öhlen, behandlingschef på Korpberget.

-Vi är oerhört glada över det initierade samarbetet. Korpberget är en respekterad aktör som varit verksamma väldigt länge. De anses mycket kunniga inom sitt område. Samarbetet är ytterligare ett steg i rätt riktning för företaget. Det är även en bekräftelse på att marknaden är mogen för tekniska innovationer som kompletterar behandling av alkoholism, säger Daniel Benitez, VD Kontigo Care AB.

Om Korpberget

Korpberget startades 1981 och är ett av Sveriges äldsta behandlingshem. Korpbergets behandlingsmetoder har under åren ständigt utvecklats, förfinats och lett till en mängd olika specialprogram. År 2007 startades ”Korpnästet”, ett program för unga män med antisociala beteenden, kriminalitet och begynnande missbruk. Idag har Korpberget och Korpnästet totalt 60 vårdplatser.

För ytterligare information:

Mattias Lag, Affärsutvecklare Kontigo Care AB

Telefon: 0729-04 91 54

E-post: mattias.lag@kontigocare.com