Ett strategiskt samarbete inleds med Ljung & Sjöberg vars fokus är alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.

Bolaget kan med glädje meddela att ett strategiskt samarbete inletts med Ljung & Sjöberg, experter inom alkohol och drogproblematik i näringslivet. Avtalet omfattar från start 10 Previct alkohollicenser men med målsättningen till ett utvecklat samarbete framöver.

”Vi är oerhört glada att få vår första företagshälsovårdskund och att Ljung & Sjöberg med sin specialistroll i näringslivet väljer Previct. Vi ser att näringslivet har ett viktigt ansvar att hjälpa arbetsföra individer med beroende tillbaka till arbetslivet och hoppas på ett långt och utvecklande samarbete” säger Ulrika Giers, VD Kontigo Care AB.

”Det ska bli ett nöje att tillsammans med Kontigo Care´s tjänster säkerställa att vi kan erbjuda arbetsgivare de bästa tänkbara förutsättningarna för att skydda sina verksamheter och rädda liv. Vi ser framemot vårt kommande samarbete och den utveckling det kan ge. ” Säger Sarah Linderoth, VD Ljung & Sjöberg.

Det är också klart att Ljung & Sjöberg kommer att vara en av Kontigo Care’s pilotkunder som under 2024 ska utvärdera den kommande applikationen för drognykterhetsmonitorering, innan lansering.

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 november 2023, kl 22:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB