I upphandling utförd av Uppsala Kommun har Kontigo Care med sin medicintekniska produkt TripleA tilldelats uppdraget som leverantör av tjänst för platsobundna nykterhetskontroller. 

Avtalsvärdet uppgår till 450 000 SEK.

Då Bolaget erfarit att information om den vunna upphandlingen kan ha kommit till allmän kännedom handelsstoppades aktien på Nasdaq First North från och med handelns öppning 09.00 idag. Handeln kommer att återupptas inom kort.

Syftet med upphandlingen är att i flera av socialförvaltningens verksamheter genomföra ett pilotprojekt för att inhämta erfarenhet av praktisk användning samt identifiera begränsningar och möjligheter med ett nytt arbetssätt.

”Detta är en strategiskt mycket viktig affär för oss. Inte minst visar det en vilja och öppenhet för att hitta nya vägar och sätt att arbeta med alkoholberoende som ligger i linje med Kontigo Cares vision för TripleA. Vi ser med glädje fram mot att samarbeta med Uppsala Kommun i detta innovativa projekt”, säger Daniel Benitez, VD Kontigo Care, i en kommentar.