Kontigo Care deltar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar den 8 – 9 mars 2022.

VD Ulf Kindefält presenterar den 9 mars kl. 10:30 den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagarna för fjortonde året i rad i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt.  Om du vill anmäla dig som deltagare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk, https://www.lyyti.in/SCF-Life-Science-Kapmarknadsdagar-2022

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel 08-121 576 90, e-post certifiedadviser@redeye.se.