Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2020 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/investor-relations-2/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80.

Allmänna frågor: e-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com.

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades för publicering 30 april 2021 kl. 14:00

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se