Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att Redeye har gjort en intervju med Kontigo Cares VD, Ulrika Giers, om de två framgångsrika studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog- och läkemedelsberoende med hjälp av mobiltelefonkamera

Intervjun finns publicerad på bolagets hemsida under bolagspresentationer, eller via länk: https://ir.kontigocare.com/bolagspresentationer/

För prenumeration på bolagets pressmeddelanden: https://ir.kontigocare.com/pressmeddelanden/

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB