Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”, ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget slutit ett avtal med en liten grupp kvalificerade investerare om finansiering i form av ett lån uppgående till 6,0 MSEK. Lånet har en löptid om ett (1) år räknat fr.o.m. den 3 maj 2017 och löper till marknadsmässiga villkor. Syftet med […]

Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”, ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget slutit ett avtal med en liten grupp kvalificerade investerare om finansiering i form av ett lån uppgående till 6,0 MSEK. Lånet har en löptid om ett (1) år räknat fr.o.m. den 3 maj 2017 och löper till marknadsmässiga villkor. Syftet med lånet är att finansiera Bolagets fortsatta expansion.

”Vi är mycket nöjda med det arbete som teamet på Kontigo Care bedriver på marknaden, och Bolagets försäljning ökar månad för månad i takt med att nya kundavtal kommer in. För att upprätthålla Bolagets starka momentum och för att redan nu säkerställa en fortsatt friktionsfri expansion innan bolaget når lönsamhet, tar vi nu in ytterligare finansiering”, säger Bolagets styrelseordförande Rune Löderup.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist,
Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.