Kontigo Care har tecknat avtal med ännu en kommun avseende leverans av TripleA. Den aktuella kommunen har en befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare.

Kontigo Care har tecknat avtal med en kommun, som har cirka 25 000 invånare, för leverans av bolagets eHälsolösning TripleA och order avses läggas inom kort. Inberäknat denna kommun har Kontigo Care avtal med totalt 26 kommuner som tillsammans har cirka 925 000 invånare. Utifrån nationell statistik är cirka 28 000 av dessa alkoholister och därtill konsumerar ungefär 92 500 alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. 

”Kontigo Cares produkt TripleA blir alltmer uppmärksammad och ytterligare en kommun har nu valt att integrera vårdsystemet i sin beroendevård. Vi bedömer att vi snart kommer att leverera de första enheterna till vår nya kund och att TripleA på sikt erbjuds allt fler klienter”, kommenterar Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh. 

Avtalet löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl 08.30 CET.