Kontigo Care har tecknat avtal med ytterligare en kommun, som befolkningsmässigt med sina cirka 130 000 invånare utgör en av Sveriges största kommuner. Avtalet avser leverans av Kontigo Cares vårdsystem TripleA och i samband med avtalsskrivandet har kommunen lagt en inledande order.

Ytterligare en kommun har tecknat avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets vårdsystem TripleA för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. Den aktuella kommunen har cirka 130 000 invånare, vilket enligt nationell statistik innebär att 4 000 av dessa är alkoholister och ytterligare 13 000 konsumerar alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa.  

Inberäknat den nya kommunkunden har Kontigo Care nu avtal med sammanlagt 23 kommuner som gemensamt har cirka 880 000 invånare.

”Vi välkomnar en av Sveriges största kommuner till vår allt större skara av kunder. Det har tagit mindre än en månad från vårt första möte till order och vi märker generellt att våra kunders beslutsprocesser blir allt kortare. Kännedomen om våra lösningar ökar snabbt och den höga försäljningstillväxten under januari och februari fortsätter under mars”, kommenterar Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh.  

Avtalet löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist,
Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl 08.30 CET.