Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat ett avtal med ett av de tre största universitetssjukhusen i Sverige att introducera bolagets eHälsoplattform Previct för digital beroendevård.

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget tecknat ett avtal med ett av Sveriges tre största universitetssjukhus för användande av eHälsoplattformen Previct som en del av den beroendevård som redan finns. Såväl Previct alkohol som spelberoende patienter kommer att omfattas.

”Vi ser det som en viktig milstolpe för Kontigo Care att även den regiondrivna sjukvården tar till sig Previct i sin beroendevård” säger VD Ulf Kindefält.

Avtalet löper under ett år, och representerar inget exakt ordervärde då avrop av Previct® sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.  

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl 21:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.