Ytterligare fyra kommuner har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. En av kommunerna har lagt inledande ordrar och de andra kommunerna förväntas lägga beställningar inom kort. Inklusive de fyra nya kommunkunderna har Kontigo Care avtal med totalt 46 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,5 miljoner invånare – 15 procent av Sveriges befolkning. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 45 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare 150 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl 08.30 CET.