Kontigo Care AB har tecknat avtal med Norrtälje kommun för leverans av Kontigo Cares vårdsystem TripleA. I samband med avtalsskrivandet har Norrtälje kommun lagt en första order.

TripleA ger vårdgivare nya möjligheter att ge effektiv och kvalitativ vård för alkoholberoende. De kommunala och privata vårdgivare som använder produkten återrapporterar löpande om mycket goda behandlingsresultat som uppnåtts med hjälp av TripleA.

Kontigo Care tecknar nu avtal med Norrtälje kommun för leverans av TripleA. Produkten kommer användas inom socialtjänstens verksamhetsområde missbruk och beroende. I Norrtälje kommun bor cirka 58 000 invånare.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Norrtälje kommun uppvisar höga ambitioner med sitt arbete inom beroendevården och vi är glada att välkomna dem som kund. Vi är övertygade om att TripleA kommer passa väl in i deras verksamhet.”

”Vi ser det som väldigt positivt att kunna erbjuda individen ett utökat stöd där denne befinner sig, som ett förstärkt komplement till andra behandlingsinsatser”, säger Benita Öfverström-Wedin, avdelningschef missbruk och beroende i Norrtälje kommun.

Parterna har tecknat ett ramavtal som löper tillsvidare. Avtalet specificerar inget kvantifierat ordervärde. I samband med avtalstecknandet har Kontigo Care erhållit en första order och bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.