En kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunens befolkningsmängd uppgår till drygt 100 000 invånare.  En kommun med drygt 100 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® för förstärkt och prediktiv beroendevård. Kommunen förväntas lägga inledande order inom […]

En kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunens befolkningsmängd uppgår till drygt 100 000 invånare. 

En kommun med drygt 100 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® för förstärkt och prediktiv beroendevård. Kommunen förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive den nya kommunkunden har Kontigo Care nu avtal med totalt 77 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,3 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 70 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare cirka 230 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct® sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.