Kontigo Care och Stordala Vård och omsorg har ingått avtal om leverans av Kontigo Cares vårdsystem TripleA för förstärkt vård av missbruk.

Kontigo Cares produkt TripleA är ett vårdsystem som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.
Kontigo Care har nu tecknat avtal med Stordala Vård och omsorg för leverans av TripleA, vilket omfattar ett initialt ordervärde om lägst 270 000 SEK under en treårsperiod.

Stordala Vård och omsorg är ett utbildnings- och vårdföretag som erbjuder tjänster inom familjehem, stöd- och omsorgsboende, HVB-hem och öppenvård. Stordala Vård och omsorg har sin bas i Uppsala men finns med sina verksamheter från Umeå i norr till Ystad i söder. Företaget har ramavtal med 53 kommuner.

”Jag är sedan länge bekant med produkten och ser tydligt behovet av att införa e-hälsa och tekniskt stöd i beroendevården för att uppnå ett bättre behandlingsresultat. När Stordala Vård och omsorg nu gör en massiv satsning riktad mot arbetsgivare med utbildning och stöd genom ”Stordala Business Cover” är det en stor styrka och konkurrensfördel att kunna erbjuda TripleA som en del i behandlingen för att ytterligare stärka vår marknadsnävaro och kvaliteten i våra tjänster”, säger Stordala Vård och omsorgs VD Per O Söderberg.

”Vi upplever en alltmer ökad acceptans av TripleA hos vårdgivare, vilket bland annat visade sig i avtal med tio nya kommunkunder under december månad, och vi är väldigt glada över att nu även välkomna Stordala Vård och omsorg som kund. Per O Söderberg har varit engagerad i Kontigo Care sedan start och jag anser honom vara en väldigt kunnig aktör inom svensk beroendevård. Vi ser oerhört positivt på att Stordala Vård och omsorg förstärker sin satsning med TripleA och på så vis banar väg mot bättre behandlingsresultat”, kommenterar Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh.

Avtalet löper tillsvidare där avrop av TripleA sker fortlöpande. Avtalet utgör ett initialt ordervärde om lägst 270 000 SEK under en treårsperiod. Stordala Vård och omsorgs grundare och VD Per O Söderberg har tidigare varit anställd i Kontigo Care och har varit delaktig i framtagandet av TripleA. Per O Söderberg äger via bolag aktier i Kontigo Care.