Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA – Kontigo Cares vårdsystem för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. 

Kontigo Care har slutit avtal med ytterligare tre kommunkunder för leverans av bolagets produkt TripleA. De aktuella kommunerna har tillsammans cirka 47 000 invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 1 500 av dessa är alkoholister och nästan 5 000 konsumerar alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa. Två av kommunerna har lagt inledande ordrar och en kommun avser lägga beställning inom kort. Inberäknat de tre nya kunderna har Kontigo Care avtal med totalt 22 kommuner som tillsammans omfattar 750 000 invånare.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”De nya avtalen utgör ytterligare bevis på att TripleA fyller ett stort behov i beroendevården. Vår intensiva marknadsbearbetning fortskrider med goda resultat och vi får allt fler starka referenser som främjar vårt arbete. Vi ser framför oss en fortsatt god tillströmning av kunder och stigande leveransvolymer av TripleA.”

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.