Tre kommuner, med en sammanlagd befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.

Kontigo Care har slutit avtal med tre nya kommunkunder för leverans av bolagets produkt TripleA för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. De aktuella kommunerna har tillsammans cirka 25 000 invånare och två av kommunerna har lagt inledande ordrar och den tredje förväntas lägga beställning inom kort. Inberäknat dessa tre kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 37 kommuner vilka tillsammans har cirka 1 080 000 invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 32 000 av dessa är alkoholister medan ytterligare 108 000 konsumerar alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa. 

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 08.30 CET.