Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 60 000 invånare. 

Tre kommuner, omfattande cirka 10 000, 20 000 samt 30 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Samtliga tre kommuner har lagt inledande ordrar. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care avtal med totalt 51 kommuner som tillsammans omfattar drygt 1,6 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 50 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare 160 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.

För mer information, vänligen kontakta: Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl 08.30 CET.