Ytterligare tre svenska kommuner tecknar avtal för eHälsolösningen Previct [®]. Nu finns avtal med totalt 134 svenska kommuner.

Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. Ytterligare tre medelstora svenska kommuner med totalt ca 85 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård. Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 134 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 3,9 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 117 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 390 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets kontraktportfölj omfattar nu ca 46% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct[®] sker fortlöpande. Avtalen kommer successivt generera ökade intäkter för bolaget. Före tecknande av dessa nya avtal är total volym ca 540 aktiva licenser i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl 11:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se