Kontigo Care har tecknat avtal med ytterligare två kommuner avseende leverans av TripleA. Kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 16 000 invånare. 

Två kommuner, med sammanlagt cirka 16 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsolösning TripleA. Ena kommunen har lagt inledande order och den andra avser lägga beställning inom kort. Inberäknat dessa två kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 25 kommuner som gemensamt har cirka 900 000 invånare. Utifrån nationell statistik är 27 000 av dessa alkoholister och därtill konsumerar 90 000 alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. 

”Vi är glada att två nya kommuner har valt att förstärka sin beroendevård med TripleA. För varje kommun som ger oss sitt förtroende får vi utökade möjligheter att minska det mänskliga lidandet som följer av beroendeproblematik”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh i en kommentar.  

Avtalet löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl 08.30 CET.