Två kommuner, med sammanlagt cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. De aktuella kommunkunderna har tillsammans 25 000 invånare och båda kommunerna har lagt inledande beställningar. Totalt har Kontigo Care nu avtal med 39 kommuner vilka tillsammans omfattar cirka 1,1 miljoner invånare. Utifrån nationell statistik är ungefär 35 000 av dessa alkoholister och därtill konsumerar ytterligare 110 000 personer alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl 08.30 CET.