Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 80 000 invånare. 

Två kommuner, omfattande cirka 70 000 samt 10 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Bägge kommunerna har lagt inledande ordrar. Inklusive de två nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 53 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,7 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 52 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare 170 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl 08.30 CET.