Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA – Kontigo Cares vårdsystem för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. De två kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare. 

Kontigo Care har slutit avtal med två kommuner för leverans av bolagets eHälsolösning TripleA. De två nya kommunkunderna har tillsammans cirka 25 000 invånare och båda kommunerna har lagt inledande ordrar. Inberäknat dessa två kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 28 kommuner som tillsammans omfattar cirka 950 000 invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 29 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar drygt 95 000 alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Allt fler kommuner upptäcker fördelarna med TripleA och vi är i takt med vår expansionsplan för antal kommunkunder. Majoriteten av våra kunder har än så länge förhållandevis få enheter vilket möjliggör en fortsatt volymökning även bland befintliga kunder.”

Avtalet löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget. 

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 kl 08.30 CET.