Kontigo Care har tecknat ramavtal med bolagen som utgör Humanas affärsområde Individ och familj avseende Kontigo Cares produkt TripleA. Avtalet gäller i ett år med option på årsvis förlängning och omfattar samtliga 46 bolag inom Humanas affärsområde Individ och familj.

Humana Individ och familj är en av Sveriges ledande aktörer inom individ- och familjeomsorg och erbjuder HVB, jour- och familjehem, särskilda boenden, öppenvård och stödboende. Humana Individ och familj arbetar med hela landet som upptagningsområde och inom affärsområdet arbetar omkring 2200 medarbetare med ca 1900 vårdplatser, varav ca 160 inom missbruk.

”Den nya tekniken kommer att ge oss som behandlare fler möjligheter och vi ser fram emot att under 2016 införa metoden i våra verksamheter för klienter med alkoholberoende. Det ska bli intressant att se resultaten av de kliniska studier som genomförs parallellt av Akademiska Sjukhuset och Nämndemansgården”, säger Claus Forum, affärsområdeschef för Humana Individ och familj.

”Vi är givetvis väldigt glada och stolta över samarbetet med Humana Individ och familj. De är en av Sveriges ledande aktörer inom beroendevård och ramavtalet innebär att TripleA kommer nå ut till många behövande”, säger Daniel Benitez, VD för Kontigo Care.

Ramavtalet innebär att formerna för användandet av TripleA inom Humanas hela affärsområde Individ och familj nu är klara och samtliga 46 bolag i gruppen kan börja beställa produkten från Kontigo Care. Ramavtalet, som utgör Kontigo Cares andra kommersiella avtal på kort tid, bedöms inom kort generera ytterligare och succesivt ökande rörelseintäkter.