Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat avtal med MDC e-care AS avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Norge.

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget tecknat avtal med MDC e-care AS i Norge avseende ett pilotprojekt för att utvärdera hur Kontigo Cares eHälsoplattform Previct kan stärka den norska beroendevården. MDCS e-care är ett nybildat bolag med fokus på ehälsolösningar för norsk sjukvård och pilotprojektet kommer att pågå till den 31 december 2019. Avtalet innebär test av Previct i ett antal norska kommuner och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct kommer att ske fortlöpande under pilotprojektet med tillsvidareabonnemang för varje licens.

”Vi är glada över att inleda detta samarbete med MDC e-care AS”, säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care. ”Avtalet är ett resultat av vårt fortsatta arbete med att etablera oss på den internationella marknaden. Tillsammans med MDC e-care har vi stora förhoppningar om att tillsammans etablera oss som leverantör av ehälsolösningar för den norska beroendevården. Efter pilotprojektet är vårt mål självfallet att med hjälp av Previct långsiktigt bidra till att den norska beroendevården kan erbjuda ännu fler människor möjligheten att leva friare liv.”

MDC e-care är ett nybildat bolag med fokus på ehälsolösningar för den norska sjukvården.

”Vi har över tid blivit övertygade om att Previct som eHälsoplattform representerar ett viktigt komplement till norsk omsorgssektor. Personer med missbruk och beroendeproblematik och speciellt när det gäller alkohol, kommer med stöd av Previct på ett värdigt sätt motiveras till att förbättra livssituationen och skapa en ljusare framtid. Norska kommuner och norsk hälsosektor har stort fokus på att introducera digitala tjänster, och Previct kommer ge möjlighet för att bidra med en målstyrd och effektiv uppföljning. Vi är stolta över att Kontigo Care har valt oss som samarbetspartner i Norge och ser fram mot att etablera Previct på den norska marknaden” säger VD Johnny Skoglund i en kommentar.     

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

  
IR- och pressfrågor:
Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2019 kl 15.00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.