Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) informerar idag om att man slutit avtal med Nordens största behandlingsföretag inom beroende, Nämndemansgården i Sverige AB (”Nämndemansgården”) om leverans av Kontigo Cares eHälsolösning TripleA. Leveransen kommer bland annat att ske inom ramen för Nämndemansgårdens nya produkt Absolute Secure som Kontigo Care och Nämndemansgården har skapat tillsammans. Produkten riktas […]

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) informerar idag om att man slutit avtal med Nordens största behandlingsföretag inom beroende, Nämndemansgården i Sverige AB (”Nämndemansgården”) om leverans av Kontigo Cares eHälsolösning TripleA. Leveransen kommer bland annat att ske inom ramen för Nämndemansgårdens nya produkt Absolute Secure som Kontigo Care och Nämndemansgården har skapat tillsammans. Produkten riktas till arbetsgivare och innefattar en komplett genomgång av organisationens alkohol- och drogarbete, eHälso-stödd screening samt individuell uppföljning av handlingsplaner för medarbetare i motivations- eller behandlingsinsatser. Allt för att kunna precisera insatser på ett mer individuellt plan och för att därmed kunna öka insatsernas verkan samtidigt som totalkostnaderna för uppdragsgivarna sänks.

Avtalet med Nämndemansgården löper tills vidare och antalet TripleA-enheter som kommer att avropas är avhängigt av hur Absolute Secure mottas på marknaden, varför de ordervärden avtalet innebär för Kontigo Care ännu inte kan kvantifieras.

Avtalet gäller även övriga klienter i Nämndemansgårdens försorg, som vid behov kan använda TripleA för förstärkt behandling och eftervård av alkoholberoende. Totalt behandlas cirka 1 000 personer varje år av Nämndemansgården för sin alkohol- och drogproblematik och man har ett 15-tal specialiserade enheter för människor med olika beroenden.

”Det är med stor glädje vi har tecknat detta avtal med Nämndemansgården”, säger Henrik Nordlindh, VD för Kontigo Care. ”Avtalet är resultatet av en lång process där vi i nära samarbete med Nämndemansgården dels har hjälpt till med att definiera Absolute Secure, dels har samarbetat i den tidigare kommunicerade kliniska prövningen av TripleA, finansierad av Vinnova”, fortsätter Henrik Nordlindh. ”Den marknadsmässiga betydelsen av att ha Nordens största behandlingsföretag inom beroende som partner kan inte överskattas och vi ser mycket positivt på att Nämndemansgården genom Absolute Secure kommer att kunna bana väg mot bättre behandlingsresultat”, avslutar Henrik Nordlindh.

”För oss är samarbetet med Kontigo Care en del i vår satsning på m-hälsa”, säger Maria Martinsson, VD för Nämndemansgården i Sverige AB. ”Vi har sedan 2015 medverkat i den forskningsstudie som bedrivits på Triple A och vill nu kunna använda verktyget bredare i vår verksamhet. Förutom det nya konceptet, Absolute Secure, ser vi TripleA som ett komplement till våra klienter i deras efterbehandling eller som ett extra stöd under en lågintensiv öppenbehandling. Genom att ansvarig behandlare snabbt får återkoppling på riskbeteenden eller återfall kan vi sätta in extra insatser när klienterna som bäst behöver det”, avslutar Maria Martinsson.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist,
Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Om Nämndemansgården i Sverige AB

Nämndemansgården i Sverige AB startade 1987 och är i dag Nordens största behandlingsföretag inom beroende med enheter i stora delar av Sverige. Cirka 1 000 personer behandlas varje år för sin missbruksproblematik och man har ett 15-tal specialiserade enheter för människor med olika behov.