Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Finland.

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget tecknat avtal med A-klinikka Oy i Finland avseende ett pilotprojekt för att utvärdera hur Kontigo Cares eHälsoplattform Previct kan förstärka effekterna av A-klinikka Oys behandlingsmetoder. A-klinikka Oy är Finlands ledande tjänsteleverantör inom beroendevård och pilotprojektet kommer att pågå till den 1 april 2019. Avtalet representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct kommer att ske fortlöpande under pilotprojektet med tillsvidareabonnemang för varje licens.

”Vi är stolta över att inleda detta samarbete med A-klinkka Oy”, säger Henrik Nordlindh, VD för Kontigo Care. ”Avtalet är ett resultat av vårt pågående arbete med att etablera oss på den internationella marknaden. Att A-klinikka Oy blir vår första partner är hedrande då de har gedigen kunskap om beroendevård, levererar tjänster till 48 % av de finska kommunerna och är progressiva i sitt arbete med att digitalisera beroendevården. Efter pilotprojektet är vårt mål självfallet att med hjälp av Previct långsiktigt bidra till att den finska beroendevården kan erbjuda ännu fler människor möjligheten att leva friare liv.”

A-klinikka Oy har cirka 500 anställda och ingår i den icke vinstdrivande A-klinikkastiftelsen som grundades 1955. A-klinikkastiftelsens vård- och rehabiliteringstjänster, förebyggande missbruksarbete och experttjänster syftar till att minska rusmedelsskador och andra psykosociala problem. A-klinikkastiftelsen har cirka 700 anställda och omsätter 45 miljoner euro per år.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl 08.15 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.