Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att företaget inleder ett strategiskt samarbete med Mehiläinen OY, en av Finlands största aktörer inom privata social- och hälsovårdstjänster, för att utveckla SaaS tjänster till beroendevården.

Ett strategiskt samarbetsavtal har tecknats med Mehiläinen OY, en välkänd leverantör av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland och internationellt, med fokus på tillväxt genom b la nya förvärv och samarbete. Mehiläinen erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster där digitalisering, kvalitet och artificiell intelligens står i fokus och är idag verksamma i Finland, Estland, Sverige och Tyskland med över 35 000 anställda.

Avtalet omfattar initialt ett fåtal licenser för Previct® alkohol med målsättningen att utveckla samarbetet. Initialt ordervärde uppräknat till ett årsvärde, motsvarar intäkter på ca 0,1 MSEK.

Ulrika Giers, VD Kontigo Care säger

”Det är med glädje att vi idag kan meddela att Mehiläinen med sin gedigna och långa erfarenhet inom privat social- och hälsovårdstjänster väljer att ingå i partnerskap med Kontigo Care för att fler skall få tillgång till våra tjänster inom beroendevård. Detta är ytterligare ett kvitto på att våra tjänster inom beroendevården med vår Previct® plattform gör skillnad. Vi är ser fram emot att utveckla den finska marknaden ytterligare och där vi ser att möjligheterna finns för våra gemensamma erbjudanden. Vi ser fram emot ett långt och utvecklande samarbete.”

Kaarlo Simojoki, Director and Chief Physician, Addiction Services, Mehiläinen säger:

”Vi ser fram emot samarbetet med Kontigo Care och hur Previct® plattformen kan möjliggöra en utveckling av vårt tjänsteerbjudande för beroendevården och stärka våra ambitioner att digitalisera vårt erbjudande. Vi ser fram emot att påbörja utvecklingen tillsammans med Kontigo Care för att göra skillnad för beroendevården.

E-Hälsoplattformen Previct© används redan i svensk och finsk beroendevård. 174 av Sveriges 290 kommuner använder Previct som förstärkt digitalt stöd i öppenvården vid vård av alkoholberoende. Därutöver av privata aktörer inom svensk och finsk beroendevård. Att addera möjligheten till drogmonitorering gör att tillämpningen kommer att breddas. Andelen klienter med blandberoende har successivt vuxit under de senaste åren.

Kontigo Cares egenutvecklade programvara Previct© Drugs integreras nu i vår befintliga eHälsoplattform Previct®. Utöver appen som finns för IOS och för Android kommer vårdgivaren även att ha tillgång till webbportalen som kan monitorera såväl alkohol- som drognykterhet tillsammans med all data om mående och andra av klienten egenrapporterade parametrar.

Kontigo Care har i förhandlingen biträtts av Sharp Cookie Advisors med Partner Sofia Edvardsen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 04 juni 2024, kl. 17:10 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.