Styrelsen för Kontigo Care AB har beslutat att tidigarelägga årsstämman. Nytt datum för årsstämma blir den 12 maj 2016. 

Kallelse till årsstämma kommer att publiceras separat. Tidigare har bolaget i sin finansiella kalender angivit tidpunkten för bolagsstämma till den 30 maj 2016.