Kallelse till årsstämma kommer att publiceras separat. Tidigare har bolaget i sin finansiella kalender angivit tidpunkten för bolagsstämma till den 30 maj 2016.