Ytterligare två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA, och inledande ordrar har lagts av båda kunderna. De två kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 22 000 invånare. 

Kontigo Care har slutit avtal med två kommuner för leverans av bolagets eHälsolösning TripleA. De två nya kommunkunderna har tillsammans cirka 22 000 invånare och båda kommunerna har lagt inledande beställningar. Med dessa två kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 30 kommuner som tillsammans omfattar cirka 970 000 invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 29 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar drygt 97 000 alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa.

”Intresset för TripleA fortsätter att öka vilket vi inte minst ser i den strida ström av avtal som tecknats de senaste månaderna. Bara under de två senaste veckorna är det hela åtta kommuner som valt att börja använda TripleA och det är mycket glädjande att vår produkt når ut till alltfler användare som stöd i deras behandlingsinsatser”, säger Henrik Nordlindh, Kontigo Cares VD, i en kommentar.

Avtalet löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl 08.30 CET.