Kontigo Care har uppdaterat kalendariet på bolagets hemsida med ändrat datum för publicering av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 till 13 november 2019, klockan 08.30 CET. Publiceringsdatumet 13 november 2019 innebär att rapporten publiceras med samma tidsintervall efter bokslutsdatum, som tidigare kvartalsrapporter. Övriga rapportperioder är oförändrade enligt följande: -Bokslutskommuniké januari – december 2019           7 februari […]

Kontigo Care har uppdaterat kalendariet på bolagets hemsida med ändrat datum för publicering av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 till 13 november 2019, klockan 08.30 CET. Publiceringsdatumet 13 november 2019 innebär att rapporten publiceras med samma tidsintervall efter bokslutsdatum, som tidigare kvartalsrapporter.

Övriga rapportperioder är oförändrade enligt följande:

-Bokslutskommuniké januari – december 2019           7 februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019 klockan 18.45

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.