Kontigo Care AB (publ) har idag utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på First North Growth Market under kortnamnet KONT. Syftet med bolagets partnerskap med Pareto är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och möjliggöra större handel i aktien, dvs att öka aktiens likviditet. Likviditetsgarantåtagandet påbörjas fredag 2024-02-09. […]

Kontigo Care AB (publ) har idag utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på First North Growth Market under kortnamnet KONT. Syftet med bolagets partnerskap med Pareto är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och möjliggöra större handel i aktien, dvs att öka aktiens likviditet.

Likviditetsgarantåtagandet påbörjas fredag 2024-02-09.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2024 kl. 15:45 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.