Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har blivit utsett till finalist i eHealth Award 2018. Utmärkelsen är baserad på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025”, enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Vinnaren av eHealth Award offentliggörs den 24 april 2018. ”Vi är mycket stolta över […]

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har blivit utsett till finalist i eHealth Award 2018. Utmärkelsen är baserad på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025”, enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Vinnaren av eHealth Award offentliggörs den 24 april 2018.

”Vi är mycket stolta över att ha blivit utsedda till finalist i eHealth Award 2018”, säger Bolagets VD Henrik Nordlindh. ”eHealth Award är ett mycket prestigefyllt pris, och finalplatsen i sig visar att Kontigo Care är ett av Sveriges mest spännande eHälsobolag. Vi är glada över att vårt enträgna arbete nu uppmärksammas på en bredare arena. Dels eftersom det stärker oss i vår övertygelse om att det vi gör är rätt, men framförallt då vi inte kan acceptera hur alkoholister för närvarande behandlas, såväl i Sverige som utomlands. 80 % av alla patienter som genomgår behandling mot alkoholmissbruk tar återfall, kompetenta behandlare har inte tillgång till moderna och digitala medicintekniska produkter, vilket ju är självklart i den övriga vården, och samhället saknar verktyg för en effektiv allokering av begränsade resurser. Med våra innovativa AI-lösningar, vår högkvalitativa egenutvecklade hårdvara och vår kliniskt validerade digitala biomarkör skapar vi värden, bestående förändring och ett bättre och friare liv för ett stort antal människor”, avslutar Henrik Nordlindh.

 
För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.