Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag har vunnit den prestigefyllda utmärkelsen eHealth Award, vilket är en utmärkelse baserad på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025”, i vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa till år 2025. Utmärkelsen som Årets eHälsobolag vanns i hård konkurrens med flera andra spännande eHälsobolag. […]

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag har vunnit den prestigefyllda utmärkelsen eHealth Award, vilket är en utmärkelse baserad på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025”, i vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa till år 2025. Utmärkelsen som Årets eHälsobolag vanns i hård konkurrens med flera andra spännande eHälsobolag.

”Det är mycket stort att Kontigo Care idag blev utsett till årets eHälsobolag”, säger Bolagets VD Henrik Nordlindh. ”eHealth Award är ett prestigefyllt pris och vi är mycket stolta vinnare. Även om det är trevligt att vara ett av Sveriges hetaste eHälsobolag, så är den största betydelsen av utmärkelsen att den sätter fokus på vår mission att förändra svensk och internationell beroendevård. Det är oacceptabelt att 80 % av alla patienter som genomgår behandling mot alkoholmissbruk tar återfall, att kompetenta behandlare inte har tillgång till moderna och digitala medicintekniska produkter och att samhället saknar verktyg för en effektiv allokering av begränsade resurser”, fortsätter Henrik Nordlindh. ”Vi tackar juryn för detta mycket fina pris, våra aktieägare för att de har stöttat oss under en lång uppbyggnadsfas och vi tackar våra många kunder och användare för den uppmuntran som de ger oss i vårt dagliga arbete. Slutligen skänker vi också en tanke till de många som här och nu, direkt eller indirekt, är utsatta för konsekvenserna av ett alkohol- eller spelberoende, och som ännu inte fått dra nytta av våra digitala AI-baserade preventionslösningar. Vi hoppas att denna utmärkelse ska uppmärksammas av beslutsfattare inom beroendevårdssektorn och att utmärkelsen ska bidra till att vi tillsammans kan göra livet bättre för ett stort antal människor”, avslutar Henrik Nordlindh.

 
För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.