Under Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte för vården – visar Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) exempel på hur ehälsoplattformen Previct för beroendevård kan integreras mot Cerner Millenium – ett av de globalt ledande digitala vårdinformationssystemen för hälso- och sjukvården.

På Vitalis träffas årligen aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Kontigo Care premierades den prestigefyllda utmärkelsen eHealth Award 2018. Vitalis, Sahlgrenska Science Park, HealthTech Nordic och Cerner står bakom priset och som en del av vinsten deltog Kontigo Care vid Cerners årliga konferens i London.

          Vi fick möjlighet att presentera Previct till en än större publik och dela erfarenheter med kunder och partners till Cerner. Det är mycket uppskattat och värdefullt för Kontigo Care, säger bolagets VD, Ulf Kindefält.

Previct gör att patient och behandlare skapar en individanpassad terapi som hjälper patienten att succesivt skaffa kontroll över sitt beroende. Med de predikatorer som utvecklats kan återfall avstyras och spara mycket lidande för individen och spara stora kostnader för samhället. Previct har på ett par år etablerats i svensk beroendevård och når via avtal med fler än hundra svenska kommuner över 30 procent av Sveriges befolkning.

Previct är ett tydligt exempel på digitalisering av vården som bidrar till regeringens och SKL:s Vision e-hälsa 2025.

          Framtidens hälso- och sjukvård bygger på samverkan och öppna ekosystem. Kontigo Care är ett utmärkt exempel på företag som stort bidrar till att vi kan uppnå Vision e-hälsa 2025, säger Cerners Sverigechef Carolina Wallenius.

Vid Vitalis kommer Previct ehälsoplattform visas upp i ett proof-of-concept där Previct kan väljas som en tredjepartsapplikation i vårdinformationssystemet Millennium från Cerner.

          Att denna del av vården som ofta bedrivs i kommunal regi kan samordnas med övrig vårdinformation i det ekosystem som skapas över gränserna till regiondriven vård, är ett viktigt steg i strävan mot att på sikt erbjuda vårdpersonal och beroendeterapeuter ett integrerat system för all vård, menar Ulf Kindefält.

Vårdpersonal, hälsoekonomer och andra beslutsfattare i regionen erbjuds komplett underlag för framtida beslut om patientens vårdplan eller för andra övergripande strategiska frågeställningar.

Vitalis 2019 pågår mellan 21 maj till 23 maj i Göteborg.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

  
IR- och pressfrågor:
Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.