Kontigo Care AB rapporterade på fredagen sin första helårsvinst sedan starten 2015. Resultatet blev 2,9 miljoner kr. Kontigo Cares bruttomarginal är cirka 85%. Sedan flera år visar bolaget en stadig årlig försäljningsökning på 15 – 20 procent.

– Detta resultat är ett genombrott för oss, säger Kontigos Cares VD Ulf Kindefält.

– I en tid när vårdbehovet ökar, erbjuder vi digitalt stöd till en mer effektiv beroendevård till lägre kostnad för vårdgivaren.

Kontigo Cares innovativa och ledande metod att genom AI-baserad ögondetektion upptäcka drogintag gör stora framsteg. Ett pilotprojekt planeras att inledas inom några veckor. Och flera patentansökningar har lämnats in de senaste månaderna.

– Kombinationen av solid lönsamhet i vår existerande affär och de goda utsikterna för våra applikationer att identifiera samsjuklighet och drogberoende innebär att Kontigo Cares framtidsutsikter är mycket goda säger Ove Joanson styrelseordförande, och fortsätter

– Kontigo Care levererar nu vinst till sina ägare. Samtidigt är vi ett bolag med stora förhoppningar om framtida framgångar: en utmärkt kombination!

För mer information, vänligen kontakta: Styrelseordförande Ove Joanson telefon: +46 70 590 3158 eller Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80
Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.