Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2015 samt fullständiga beslutsförslag inför årsstämma den 12 maj 2016 har idag publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.kontigocare.com .

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2015 samt fullständiga beslutsförslag inför årsstämma den 12 maj 2016 har idag publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.kontigocare.com .