Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) meddelar idag med stor sorg att vår mycket uppskattade styrelseledamot Patrik Byhmer har gått bort

Ove Joanson, styrelseordförande Kontigo Care säger:

”Patriks stora kunskaper och omfattande erfarenhet inom medicinteknik i kombination med hans framtidsinriktade optimism har varit ovärderliga för Kontigo Care. Vi kommer att sakna honom mycket.”

Ulrika Giers, VD Kontigo Care säger:

”Jag kommer att komma ihåg Patrik som en varm, klok visionär med ett stort affärssinne. Han kommer att vara saknad i styrelserummet. Mina tankar går till hans nära och kära i denna svåra stund. ”

 Patrik kommer att vara mycket saknad av Kontigo Cares styrelse och ledning och våra kondoleanser går idag till Patriks familj och vänner.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2023, klockan 21:55 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.