Transaktionen har skett utanför marknaden. Avtalet om överlåtelsen tecknades efter börsens stängning den 29 november 2016 och innebär att Henrik Nordlindh förvärvar 150 000 aktier á 3,90 SEK per aktie från Daniel Benitez.

Efter transaktionen uppgår Henrik Nordlindhs totala aktieinnehav i bolaget till 300 000 aktier och Daniel Benitez äger efter transaktionen 1 464 087 aktier.