Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh har förvärvat 150 000 aktier av bolagets huvudägare tillika styrelseledamot och grundare Daniel Benitez. 

Transaktionen har skett utanför marknaden. Avtalet om överlåtelsen tecknades efter börsens stängning den 29 november 2016 och innebär att Henrik Nordlindh förvärvar 150 000 aktier á 3,90 SEK per aktie från Daniel Benitez.

Efter transaktionen uppgår Henrik Nordlindhs totala aktieinnehav i bolaget till 300 000 aktier och Daniel Benitez äger efter transaktionen 1 464 087 aktier.