Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) informerar om att Henrik Nordlindh kommer att avgå som VD för Kontigo Care.

Henrik Nordlindh har meddelat styrelsen att han önskar lämna VD-posten. Henrik Nordlindh har varit VD sedan 2016 och har lett Kontigo Care under en intensiv tillväxtfas. Kontigo Care har utvecklats väl under Henrik Nordlindhs ledarskap med hög omsättningstillväxt och tiodubblad kundstock.

Rekryteringen av en ny VD inleds omgående och Henrik Nordlindh kvarstår som VD fram till att ny VD kan tillträda.

“Det har varit ett nöje att få leda Kontigo Care med alla kompetenta medarbetare genom den här expansiva fasen. Vi har utvecklat världens första digitala biomarkör för alkoholmissbruk. Idag är 25 % av Sveriges kommuner våra kunder och vi har påbörjat vår internationella expansion. Jag ser en fortsatt stor potential för Kontigo Care och bolaget är bara i början av sin tillväxtresa”, säger Henrik Nordlindh.

“Jag vill från styrelsens sida tacka Henrik för hans insatser och ledarskap vilket skapat en stark plattform för bolagets framtida utveckling. Vi önskar honom lycka till i framtiden”, säger styrelseordföranden Ove Joanson. “Vi söker nu en VD som kan ta bolaget den sista biten till lönsamhet och därefter skapa betydande aktieägarvärden.”

För mer information, vänligen kontakta: 

Ove Joanson, Styrelseordförande, telefon: 46 (0)70 590 31 58

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl 08.35 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.