Henrik Nordlindh, VD i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”), har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Kontigo Care med 50 000 aktier. Henrik Nordlindhs totala aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 350 000 aktier. Transaktionen genomfördes via marknadsplats den 14 augusti 2017 till en snittkurs om 3,47 SEK per aktie, och rapporteras till Finansinspektionen […]

Henrik Nordlindh, VD i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”), har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Kontigo Care med 50 000 aktier. Henrik Nordlindhs totala aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 350 000 aktier. Transaktionen genomfördes via marknadsplats den 14 augusti 2017 till en snittkurs om 3,47 SEK per aktie, och rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl 12.00 CET.