Korrigering av nyckeltalet EBITDA i delårsrapporten för perioden juli-september 2016.

I delårsrapporten som publicerades idag, den 28 november 2016, redovisas felaktiga EBITDA-värden avseende perioderna januari till september och juli till september 2016.

Rätt värden skall vara:

EBITDA perioden januari till september: – 13 120 TSEK
EBITDA perioden juli till september: – 3 213 TSEK

En korrigerad version av delårsrapporten för tredje kvartalet 2016 finns på bolagets hemsida

http://www.kontigocare.com/investor-relations/ekonomiska-rapporter/

EBITDA redovisades fel även i delårsrapporten för perioden april – juni 2016. Korrekta siffror avseende Q2 ingår i rapporten för tredje kvartalet.