Forskningspublikation visar viss evidens för ökad nykterhet även vid passiv användning av e-hälsosystemet Previct från Kontigo Care AB.

Kontigo Care AB har i samarbete med Uppsala Universitet publicerat ytterligare resultat från de kliniska studier, som bedrevs mellan 2015 och 2018, i en artikel i tidskriften “Alcohol and Alcoholism” med titeln ”Breathalyser-based eHealth Data Suggest that Self-Reporting of Abstinence is a Poor Outcome Measure for Alcohol Use Disorder Clinical Trials” (https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa004). 

I publikationen visar forskarna att det finns evidens på att även passiv användning av Previct-systemet ökar patienternas nykterhet. Detta kan visas genom mätning av den objektiva biomarkören fosfatidyletanol i blod, vilken endast finns hos personer som dricker alkohol och som också ökar med ökad alkoholanvändning. I tidigare publikation kunde forskarna visa att de digitala biomarkörerna som utvecklats med hjälp av mätdata från kliniska studien ger unik daglig information om nykterhetsstatus och återfallsrisk, samt att markörerna också korrelerar starkt med fosfatidyletanol (Hämäläinen, 2018, Zetterström 2019). Publikationen redovisar också att självrapporterade primär- och sekundärresponser inte visade någon signifikant effekt mellan kontrollgruppen och gruppen som använde Previct-systemet.

Det som redan titeln på publikationen berättar är att Previct® visar att självrapportering – d.v.s. att man frågar patienterna om de minskat sin alkoholkonsumtion, vilket är den internationellt vedertagna mätstandarden vid kliniska studier vid alkoholberoende – inte alls fungerar som mätmetod. Daglig monitorering av nykterhet via nykterhetstester och de av Kontigo Care AB utvecklade digitala biomarkörerna visar att en stor andel av patienterna som säger sig ha varit helnyktra faktiskt dricker i smyg. Dessa resultat har också nyligen fått stöd i studier som utförts i USA (Alessi 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832918300995?via%3Dihub) som visar att 92% av patienterna i öppenvård för alkoholberoende dricker alkohol och att hälften av dessa påstår sig varit helnyktra. Våra samlade resultat tyder på att de gamla metoderna för att mäta effekten av nykterhetsfrämjandeåtgärder bör bytas ut mot digital monitorering av nykterhet.

Den kliniska studien baseras på den första generationen av Previct som endast mäter alkoholanvändning och rapporterar detta till vårdgivaren – passiv användning. Dagens Previct-system är en avsevärd vidareutveckling där digitala biomarkörer i realtid beskriver patienternas nykterhets- och följsamhetsstatus (Hämäläinen, 2018, Zetterström 2019), mående, alkoholsug och känslor. Systemet kan också skräddarsys för att ge mer kontinuerlig individanpassad terapi och aktivt stödja patienten på den ofta krokiga vägen mot mer varaktig nykterhet.

ABSTRACT 

Aim: To evaluate the efficacy and monitoring capabilities of a breathalyzer-based eHealth system for patients with Alcohol Use Disorder (AUD), and to investigate the quality and validity of Timeline follow-back (TLFB) as outcome measure in clinical trials and treatment.

Methods: Patients (n=115) were recruited to clinical trials from a 12-step aftercare programme (12S-ABS) and from hospital care with abstinence (HC-ABS) or controlled drinking (HC-CDR) as goal and randomly divided into an eHealth and a control group. The effect of the eHealth system was analysed with TLFB-derived primary outcomes – change in number of abstinent days (AbsDay) and heavy drinking days (HDD) compared to baseline – and Phosphatidyl Ethanol (PEth) measurements. Validity and quality of TLFB were evaluated by comparison to breath alcohol content (BrAC) and eHealth digital biomarkers (DB): Addiction Monitoring Index (AMI) and Maximum Time Between Tests (MTBT). TLFB reports were compared to eHealth data regarding reported abstinence.
Results: The primary outcome (TLFB) showed no significant difference between eHealth and control groups, but PEth did show a significant difference especially at month 2 and 3. Self-reported daily abstinence suffered from severe quality issues: of the 28-day TLFB-reports showing full abstinence eHealth data falsified 34% (BrAC-measurements), 39% (MTBT), 54% (AMI), 68% (BrAC/MTBT/AMI). 12S-ABS and HC-ABS patients showed severe under-reporting.
Conclusions:  No effect of the eHealth system was measured with TLFB, but a small positive effect was measured with PEth. The eHealth system revealed severe quality problems with TLFB, especially regarding abstinence – should measurement-based eHealth data replace TLFB as outcome measure for AUD?

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se