Kontigo Care AB (publ) (“Kontigo Care” och/eller “Bolaget”) och socionomkonsultföretaget CareOnDemand Sociala tjänster AB (“CareOn”) offentliggör idag att parterna har kommit överens om att samarbeta avseende kunskapsutbyte och ömsesidig promotion av parternas tjänster. Samarbetet inleds i november 2017 och målet är att det skall leda till en förbättring av det sociala arbetet i Sveriges kommuner. […]

Kontigo Care AB (publ) (“Kontigo Care” och/eller “Bolaget”) och socionomkonsultföretaget CareOnDemand Sociala tjänster AB (“CareOn”) offentliggör idag att parterna har kommit överens om att samarbeta avseende kunskapsutbyte och ömsesidig promotion av parternas tjänster. Samarbetet inleds i november 2017 och målet är att det skall leda till en förbättring av det sociala arbetet i Sveriges kommuner.

Som ett första steg i samarbetet kommer CareOns konsulter att utbildas i Previct®, som är Kontigo Cares eHälso-plattform för beroendevård.

“Syftet med samarbetet för vår del är att kunna erbjuda våra uppdragsgivare i Sveriges kommuner ett mervärde”, säger Niklas Ekelund, Grundare av CareOn. “Många av våra konsulter arbetar med beroendeproblematik och möter dagligen barn som är drabbade av missbruk inom familjen. Vi vill bidra till att minska detta lidande och vi tror att Kontigo Cares eHälsolösningar kan hjälpa fler klienter att hantera sitt missbruk. Vi sympatiserar också med Kontigo Cares framtidstro att kunna åstadkomma det som ibland tycks vara omöjligt”, avslutar Niklas Ekelund.

“Vi ser ett stort värde i att ha CareOn som rådgivare och bollplank, både när vi utvecklar våra befintliga produkter och när vi ska ta fram nya”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care. “CareOn har varit verksamma länge på marknaden och deras erfarna konsulter har arbetat i merparten av Sveriges alla kommuner. Dessutom delar vi samma grundläggande värderingar om att göra en positiv skillnad för det sociala arbetet. Deras vision om att bidra till ett Sverige som tar hand om sina invånare och är hållbart för framtida generationer ligger precis i linje med det vi på Kontigo Care strävar efter”, fortsätter Henrik Nordlindh. “Återfall i missbruk är en av de stora utmaningarna som beroendevården i Sverige måste hantera. Det speciella med våra lösningar är att de möjliggör prediktion, vilket gör att återfall kan identifieras tidigt och i vissa fall undvikas helt. Detta genererar väsentliga kostnadsbesparingar för kommunerna, samtidigt som ett stort lidande för individen och dess närstående kan minskas. Genom samarbetet med CareOn ökar vi kommunernas kunskap om eHälsa i beroendevården och användningen av Previct”, avslutar Henrik Nordlindh.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig,
Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.    

Frågor och information CareOn: Niklas Ekelund, Grundare,

CareOn AB, Telefon: 46 (0)70 880 09 02, e-post: niklas.ekelund@careon.se

För mer information om CareOn, vänligen besök www.careon.se

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Om CareOnDemand Sociala tjänster AB

CareOn är ett konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har genomfört förstärknings- och utvecklingsuppdrag i över 200 kommuner. Våra socionomkonsulter har i snitt 23 års erfarenhet. Vi har funnits sedan år 2000 och verkar i dag hos kommuner och privata aktörer över hela Sverige. Vår vision är göra positiv skillnad och bidra till ett Sverige som med hjälp av fungerande socialförvaltningar och ett framgångsrikt socialt arbete tar hand om sina invånare och är hållbart för framtida generationer. www.careon.se