Henrik Nordlindh, VD i Kontigo Care, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Kontigo Care med 80 000 aktier. Henrik Nordlindhs totala aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 150 000 aktier. Daniel Benitez, grundare och styrelseledamot i Kontigo Care, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Kontigo Care med 36 087 aktier. Daniel Benitez totala […]

Henrik Nordlindh, VD i Kontigo Care, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Kontigo Care med 80 000 aktier. Henrik Nordlindhs totala aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 150 000 aktier.

Daniel Benitez, grundare och styrelseledamot i Kontigo Care, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Kontigo Care med 36 087 aktier. Daniel Benitez totala aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 1 614 087 aktier.