VD gör en operationell uppdatering kring verksamheten och aspekter relaterat till den rådande Corona-krisen.

Årets tre första månader har som väntat inneburit en viss återhämtning. Redan tidigare i år meddelades att aktiva licenser åter börjat växa i antal relaterat till den nedgång som uppstått i slutet av 2019.

Under senare delen av 2019 påverkades tillväxten av de besparingskrav som drabbade ett flertal kommuner och socialtjänstens budget. Samtidigt märktes ett tillflöde av nya kunder och en efterfrågan på nya licenser till befintliga kunder, där man bedömt att möjligheten till besparing i socialtjänstens budget istället kunde stärkas genom att införa eller utöka Previct inom beroendevården.

Starten av 2020 har präglats av stort intresse bland svenska kommunkunder som ytterligare förstärkts under de senaste veckorna. Den pågående Corona-krisen belyser hur väl digitala vårdtjänster stöttar vården – inte allra minst Previct som möjliggör interaktiv beroendevård på distans. Att kunna undvika reser och fysiska möten i det läge som råder men ändå bedriva en god vård är uppenbar fördel med Previct.

Den pågående Corona-krisen innebär dock färre fysiska möten med våra kunder. Allt fler digitala möten och utbildningar genomförs och det är tydligt att den rådande situationen gör allt fler i samhället öppna för att nya digitala metoder och verktyg behövs för att kunna stötta viktig verksamhet. Bolaget har även vidtagit åtgärder för att på distans i än högre utsträckning supportera våra kunder. Även att bistå klienter direkt för att t ex säkra uppstart och funktionalitet. Vidare bidrar vi till att förstärka distansvården med teknisk funktionalitet och genom att införa och utveckla arbetssätt mellan behandlare och klient.

Bolagets affärsmodell med löpande licensavtal med olika löptid och med automatisk förlängning innebär en stabil intäkt. Licensavtalen löper över 3, 6 eller 12 månader.

Kontigo Care’s organisation arbetar i största mån på distans för att undvika smittspridning inom organisationen och med åtgärder för att säkra kundsupport och försörjning av nödvändig hårdvara. I rådande läge bedömer vi att vi säkrat försörjning för det kommande halvåret.

Vi söker även nya samarbeten inom industrin, kommuner och regioner tillsammans med myndigheter för att hitta kreativa sätt att bidra till att mildra konsekvenserna av Corona-krisen och utveckla nyttjandet av Previct. Bl a inom initiativet vi-vill-bistå-i-krisen #vitecherupp initierat av Göran Lindsjö, känd rådgivare inom AI.

Sammanfattningsvis

  • Previct är en eHälsoplattform som nu extra tydligt visar hur digitala vårdverktyg kan göra skillnad med effektiv interaktiv vård på distans.
  • Affärsmodellen med löpande licensavtal innebär en stabil intäktström.
  • Möjligheten att ytterligare stärka Previct inom beroendevården är uppenbar samtidigt som den ansträngda situationen inom den kommunala omsorgen utgör en allmän osäkerhet för den närmaste framtiden.

Övriga uppdateringar

  • Antalet ramavtal med svenska kommuner är som tidigare meddelats 123.
  • Andelen 12-månaders licensabonnemang har under det senaste året succesivt stigit från 30,3% till 33,5%. En indikation om förstärkt långsiktighet i bruket av Previct.
  • De internationella samarbetena i Norge och Finland fortlöper för övergång till distributörsamarbete under det andra kvartalet 2020. Corona-krisen påverkar dock takten i denna process. Formell övergång till distributörsamarbete kan påverkas av utvecklingen av myndigheternas direktiv etc. T ex reserestriktioner. Även möjligheten till kundmöten i dessa länder påverkas på samma sätt som i Sverige.

Slutligen kan vi meddela att t o m 2 april 2020 har 421 000 nykterhetstester utförts och därmed bidragit till att 171 000 nyktra dagar skapats där Previct nyttjats. Nyktra dagar som innebär bättre liv för många medmänniskor, anhöriga och familjer.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 00, mail info@eminova.se